Official handover of malaria commodities from the U.S. Government for the Malagasy Government

Fanolorana amin’ny Fomba Ofisialy “Lay misy odimoka maharitra” avy amin’ny Governemanta Amerikana ho an’ny Governemanta malagasy.
25 Avprily 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *